online filmy

TopList

Animované

Shrek slaví poprvé za svůj život vánoce, ale neví, jak vánoce vypadají. Jsou tu, ale jeho přátelé, kteří mu s radostí pomůžou. Bohužel (nebo bohudík) si je každý představuje úplně jinak.

Starý král zemřel a Shrek a Fiona mají nastoupit na trůn, ale ani jednomu z nich se nechce. Shrek proto jede za Fioniným bratránkem Artušem. Oba dva se taky musí vzpamatovat z toho, že Fiona je těhotná. Když je Shrek pryč snaží se princ Krasoň ovládnout království.

Shrek a Fiona se vrací z líbánek a radují se. Jejich idilku přeruší pozvání do království Za sedmero horami. Pozvali je rodiče Fiony, kteří se myslí, že ji z věže vysvoboil krásný princ a, že spolu žijí v nějaké krásném hradě. Co se stane, když se dozví pravdu.